MDDr. Kristína Nováková +421 948 975 085

Automatický miešač kapsľových materiálov

Všetky cementy (výplňové, fixačné na protetické práce) používané v našich ambulanciách sú presne dávkované v kapsuliach od výrobcu a miešané v automatickej miešačke, čím sa dosiahne najlepších vlastností takto pripravovaných materiálov. Kapsľové materiály sú jednorazové, čiže určené len pre Vás.

Automatický miešač kapsľových materiálov
Späť na začiatok stránky